Site Overlay

Frauen im Vordergrund

Kadınlar için fırsatlar

Frauen im Vordergrund

WTA-Bildung

Wissen Trainieren Anwenden

WTA-Bildung

Göçmen geçmişi olan kadınlar için koçluk

“Bu kursumuz göçmen kökenli kadınlara, mevcut dil engellerine rağmen hayatlarını bağımsız olarak şekillendirmek için ilk adımları atma fırsatı sunuyor.”

Ders İçeriği:

  • İşle ilgili / uygulamayla ilgili iletişim eğitimi
  • Uygulama desteği
  • Çevre ile ilgili bilgi aktarımı
  • Günlük iletişim
  • Bölgede Oryantasyon
  • Kişisel göç deneyimlerinin yansıması

Talep üzerine sadece kadın öğretmenlerle ders ayarlanabilir. Ayrıca, küçük çocukları olan kadınlar için tesiste çocuk bakımı imkanı da bulunmaktadır.

Kursun Süresi

150 UE toplam 4 ay

Haftada 3 defa olarak günde 3 UE (ders saati)

İrtibat Kişiniz

Frau Altay-Dogan

Kurs teklifinin içeriği, herhangi bir ön bilgi veya belirli bir dil seviyesi gerektirmeyen günlük, ihtiyaç temelli ve işle ilgili öğrenme içeriğini içerir. Eğitmenlerle yapılan fikir alışverişi, onları güçlendirir ve yöneltici bir etkiye sahiptir ve ayrıca onları profesyonel bakış açıları geliştirmeye veya katılımcıların mevcut engellerini ve korkularını yıkmaya teşvik eder.